Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:9 Tisdag 2018-11-27 kl. 11:00

Tisdag 2018-11-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2018/19:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:9
Datum och tid: 2018-11-27 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Besök av rikspolischefen Anders Thornberg

2. Justering av protokoll

3. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om import av kulturföremål
Fråga om överlämnande till kulturutskottet
Beredning
FaktaPM 2016/17:FPM122
Föredragande: AF

4. EU-frågor

5. Kanslimeddelanden

6. Arbetsplan

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 29 november 2018 kl. 10.00.


Bilagor


-
Protokoll 8
PM och 2016/17:FPM122
Inkomna EU-dokument
-
Arbetsplan 6