Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:1 Torsdag 2019-09-19 kl. 10:00

Torsdag 2019-09-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2019/20:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:1
Datum och tid: 2019-09-19 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag vid tillämpning av penningtvättslagen (JuU2)
Beredning
Proposition 2018/19:125
Föredragande: KH

2. EU-frågor

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 september 2019 kl. 10.00.

Bilagor


PM och recit till betänkande 2019/20:JuU2
Inkomna EU-dokument
Inkomna skrivelser
Arbetsplan 1