Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:10 Torsdag 2019-11-28 kl. 10:00

Torsdag 2019-11-28 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2019/20:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:10
Datum och tid: 2019-11-28 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Regeringen informerar inför RIF-råd den 2-3 december 2019

2. Justering av protokoll

3. Mottagande av motionsyrkande
Fråga om mottagande av motion 2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 49 från trafikutskottet
Omedelbar justering
Föredragande: TL

4. Utgiftsområde 4 Rättsväsendet (JuU1)
Justering
Proposition 2019/20:1 och motioner
Föredragande: LL, ES

5. Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet (JuU12)
Forts. beredning
Skrivelse 2019/20:3 och motioner
Föredragande: EÖ

6. EU-frågor

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 5 december 2019 kl. 10.00.

Bilagor


Underlag från Justitiedepartementet
Protokoll 2019/20:9
Motion 2019/20:3347
Utkast till betänkande 2019/20:JuU1
Utkast till betänkande 2019/20:JuU12
Inkomna EU-dokument
Inkomna skrivelser