Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:11 Torsdag 2019-12-05 kl. 10:00

Torsdag 2019-12-05 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2019/20:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:11
Datum och tid: 2019-12-05 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet (JuU12)
Forts. beredning
Skrivelse 2019/20:3 och motioner
Föredragande: EÖ

3. Ett särskilt straffansvar för samröre med terroristorganisation (JuU13)
Beredning
Proposition 2019/20:36 och motioner
Föredragande: EÖ

4. EU-frågor

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 17 december 2019 kl. 11.00.
Julkaffe från 10.30.

Bilagor


Protokoll 2019/20:10
Utkast till betänkande 2019/20:JuU12
PM, recit och motioner
Inkomna EU-dokument