Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:12 Tisdag 2019-12-17 kl. 11:00

Tisdag 2019-12-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2019/20:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:12
Datum och tid: 2019-12-17 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Information och överläggning med regeringen i EU-ärende

2. Justering av protokoll

3. Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet (JuU12)
Justering
Skrivelse 2019/20:3 och motioner
Föredragande: EÖ

4. Ett särskilt straffansvar för samröre med terroristorganisation (JuU13)
Forts. beredning
Proposition 2019/20:36 och motioner
Föredragande: EÖ

5. Riksrevisionens rapport om styrningen av rättskedjan (JuU14)
Beredning
Skrivelse 2019/20:44 och motioner
Föredragande: LL

6. Samarbete mellan svenska och norska särskilda insatsgrupper i krissituationer (JuU18)
Beredning
Proposition 2019/20:38 och motion
Föredragande: EL

7. Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstidsstraff för mord (JuU31)
Beredning
Motion 2019/20:50
Föredragande: EL

8. Utlänningsärenden med säkerhetsaspekter
Förslag till utskottsinitiativ

9. Reseberättelse från resa till Bukarest
Reseberättelse
Föredragande: LL

10. EU-frågor

11. Kanslimeddelanden

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 januari 2019 kl. 10.00.

Bilagor


Underlag från Justitiedepartementet
Protokoll 2019/20:11
Utkast till betänkande 2019/20:JuU12
Utkast till betänkande 2019/20:JuU13 och KU4y
PM, recit och motioner
PM, recit och motion
PM och bilaga
Utskottsinitiativ
Reseberättelse
Inkomna EU-dokument
Inkomna skrivelser
Arbetsplan 5

--------
Inbjudan till julkaffe