Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:13 Torsdag 2020-01-16 kl. 10:00

Torsdag 2020-01-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2019/20:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:13
Datum och tid: 2020-01-16 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Ett särskilt straffansvar för samröre med terroristorganisation (JuU13)
Justering
Proposition 2019/20:36 och motioner
Föredragande: EÖ

3. Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstidsstraff för mord (JuU31)
Forts. beredning
Motion 2019/20:50
Föredragande: EL

4. EU-frågor

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 januari 2019 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 2019/20:12
Utkast till betänkande 2019/20:JuU13
Utkast till PM
Inkomna EU-dokument