Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:14 Torsdag 2020-01-23 kl. 10:00

Torsdag 2020-01-23 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2019/20:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:14
Datum och tid: 2020-01-23 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Besök av professor Stefan Holgerson m.fl., Linköpings universitet, angående rapporten "Går det att lita på Brå?"

2. Besök av generaldirektör Kristina Svartz, Brå

3. Justering av protokoll

4. Riksrevisionens rapport om styrningen av rättskedjan (JuU14)
Forts. beredning
Skrivelse 2019/20:44 och motion
Föredragande: LL

5. Samarbete mellan svenska och norska särskilda insatsgrupper i krissituationer (JuU18)
Forts. beredning
Proposition 2019/20:38 och motion
Föredragande: EL

6. Hemlig dataavläsning (JuU19)
Beredning
Proposition 2019/20:64 och motioner
Föredragande: EL

7. Unga lagöverträdare (JuU30)
Beredning
Motioner
Föredragande: ES, TL

8. Terrorism (JuU32)
Beredning
Motioner
Föredragande: MG

9. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2019/20:2218 av Lotta Finstorp (M) från socialutskottet
Omedelbar justering
Föredragande: ES

10. Utskottsresor

11. EU-frågor

12. Kanslimeddelanden

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 februari 2020 kl. 10.00.

Bilagor


-
-
Protokoll 2019/20:13
Utkast till betänkande 2019/20:JuU14
Utkast till betänkande 2019/20:JuU18
PM och recit
PM, recit och motioner
PM, recit och motioner
Motion 2019/20:2218
PM
Inkomna EU-dokument