Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:17 Tisdag 2020-02-18 kl. 11:00

Tisdag 2020-02-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2019/20:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:17
Datum och tid: 2020-02-18 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Unga lagöverträdare (JuU30)
Justering
Motioner
Föredragande: TL

3. Terrorism (JuU32)
Justering
Motioner
Föredragande: MG

4. Kriminalvårdsfrågor (JuU28)
Beredning
Motioner
Föredragande: MG

5. 2019 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll (JuU16)
Beredning
Motioner
Föredragande: LL

6. EU-frågor

7. Utskottsresa till Västernorrlands län

8. Seminarium om ekonomisk brottslighet

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 5 mars 2019 kl. 14.00. (OBS Tiden)

Bilagor


Protokoll 16
Utkast till betänkande 2019/20:JuU30
Utkast till betänkande 2019/20:JuU32
PM, recit och motioner
PM, recit och motioner
Inkomna EU-dokument
PM, utkast till program
PM, utkast till upplägg
Arbetsplan