Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:18 Torsdag 2020-03-05 kl. 14:00

Torsdag 2020-03-05 kl. 14:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2019/20:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:18
Datum och tid: 2020-03-05 14:00
Plats: RÖ 7-44

1. Regeringen informerar inför RIF-råd den 12-13 mars 2020.

2. Justering av protokoll

3. Barnpornografibrottet och preskriptionen av brott mot barn (JuU22)
Beredning
Proposition 2019/20:69 och motioner
Föredragande: EÖ

4. Straffrättsliga frågor (JuU26)
Beredning
Motioner
Föredragande: EÖ

5. Processrättsliga frågor (JuU27)
Beredning
Motioner
Föredragande: EL

6. Fråga om utskottsinitiativ för lagstiftning om slopad straffrabatt för unga myndiga

7. EU-frågor

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 mars 2019 kl. 10.00.

Bilagor


Underlag från Justitiedepartementet
Protokoll 2019/20:17
PM, recit och motioner
PM, recit och motioner
PM, recit och motioner
2 PM
Inkomna EU-dokument
Arbetsplan 9