Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:19 Torsdag 2020-03-12 kl. 10:00

Torsdag 2020-03-12 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2019/20:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:19
Datum och tid: 2020-03-12 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Besök av Rättsmedicinalverkets generaldirektör Lars Werkström

2. Justering av protokoll

3. Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2018 (JuU20)
Beredning
Skrivelse 2019/20:56
Föredragande: EL

4. Polisfrågor (JuU25)
Beredning
Motioner
Föredragande: BE

5. Våldsbrott och brottsoffer (JuU29)
Beredning
Motioner
Föredragande: LL, CU

6. Reglering av vapenmagasin (JuU17)
Beredning
Proposition 2019/20:58 och motioner
Föredragande: CU

7. Överlämnande av motionsyrkanden
Motion 2019/20:3248 yrkande 34 av Johan Hedin m.fl. (C) och motion 2019/20:2728 yrkande 23 av Andreas Carlson m.fl. (KD) till socialförsäkringsutskottet
Omedebar justering
Föredragande: LL

8. EU-frågor

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 mars 2020 kl. 10.00.

Bilagor


-
Protokoll 2019/20:18
PM och recit
PM, recit och motioner
PM, recit och motioner
PM, recit och motioner
Motion 2019/20:3248 och motion 2019/20:2728
Inkomna EU-dokument
Inkomna skrivelser