Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:2 Torsdag 2019-09-26 kl. 10:00

Torsdag 2019-09-26 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2019/20:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:2
Datum och tid: 2019-09-26 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag vid tillämpning av penningtvättslagen (JuU2)
Justering
Proposition 2018/19:125
Föredragande: KH

3. Fortsatt giltighet av lagen om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål (JuU3)
Beredning
Proposition 2018/19:139
Föredragande: LL

4. Straffet för mord (JuU4)
Beredning
Proposition 2018/19:138 och motioner
Föredragande: EL

5. Utskottsresa

6. EU-frågor

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 3 oktober 2019 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 2019/20:1
Utkast till betänkande 2019/20:JuU2
PM och recit till betänkande 2019/20:JuU3
PM, motioner och recit till betänkande 2019/20:JuU4
Anmälda ledamöter till utskottsresa
-
Inkomna skrivelser