Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:23 Torsdag 2020-04-02 kl. 11:00

Torsdag 2020-04-02 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2019/20:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:23
Datum och tid: 2020-04-02 11:00
Plats: Skandiasalen

1. Medgivande att vara uppkopplade per telefon

2. Justitieminister Morgan Johansson besöker utskottet med anledning av frågan om straffreduktion för unga lagöverträdare mellan 18-21 år

3. Justering av protokoll

4. Straffrättsliga frågor (JuU26)
Forts. beredning
Motioner
Föredragande: EÖ

5. Våldsbrott och brottsoffer (JuU29)
Forts. beredning
Motioner
Föredragande: LL

6. Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstidsstraff för mord (JuU31)
Forts. beredning
Motion 2019/20:50
Föredragande: EL

7. Stärkt sekretesskydd för hotade personer och snabbare handläggning av vissa hyrestvister (JuU15)
Beredning
Proposition 2019/20:95
Föredragande: EH

8. Den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol [JPSG] (JuU42)
Beredning
Redogörelse 2019/20:Europol1
Föredragande: SH

9. Mottagande av motionsyrkande
Fråga om att ta emot motion 2019/20:2828 yrkande 43 av Ulf Kristersson m.fl. (M) från socialutskottet
Omedelbar justering
Föredragande: TL

10. EU-frågor

11. Kanslimeddelanden

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 april 2020 (Tid och plats kommer att meddelas senare.)


Bilagor


-
Protokoll 2019/20:21
Utkast till betänkande 2019/20:JuU26
Utkast till betänkande 2019/20:JuU29
PM och remissammanställning
PM och recit
PM och recit
Motion 2019/20:2828
-
Arbetsplan 10