Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:24 Torsdag 2020-04-16 kl. 08:55

Torsdag 2020-04-16 kl. 08:55

Föredragningslista

Justitieutskottet 2019/20:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:24
Datum och tid: 2020-04-16 08:55
Plats: Förstakammarsalen

1. Stärkt sekretesskydd för hotade personer och snabbare handläggning av vissa hyrestvister (JuU15)
Justering
Proposition 2019/20:95
Föredragande: EH

2. Straffrättsliga frågor (JuU26)
Justering
Motioner
Föredragande: EÖ

3. Processrättsliga frågor (JuU27)
Justering
Motioner
Föredragande: EL

4. Inget grundavdrag vid bestämmande av brottsskadeersättning (JuU41)
Justering
Proposition 2019/20:87
Föredragande: TL

5. Den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol [JPSG] (JuU42)
Justering
Redogörelse 2019/20:Europol1
Föredragande: SH

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 april 2020 kl. 10.00 i RÖ5-37 (BoU).


Bilagor


Utkast till betänkande 2019/20JuU15
Utkast till betänkande 2019/20JuU26
Utkast till betänkande 2019/20JuU27
Utkast till yttrande 2019/20:JuU41
Utkast till betänkande 2019/20:JuU42