Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:25 Torsdag 2020-04-16 kl. 10:00

Torsdag 2020-04-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2019/20:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:25
Datum och tid: 2020-04-16 10:00
Plats: RÖ5-37 (BoU)

1. Medgivande att vara uppkopplade per telefon

2. Besök av generaldirektör Monica Rodrigo, Ekobrottsmyndigheten, EBM (uppkopplad per telefon)

3. Justering av protokoll

4. Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstidsstraff för mord (JuU31)
Forts. beredning
Motion 2019/20:50
Föredragande: EL

5. Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet (JuU24)
Beredning
Proposition 2019/20:106
Föredragande: MG

6. Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar (JuU39)
Beredning
Proposition 2019/20:88
Föredragande: CU

7. Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland
Fråga om yttrande till sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
Proposition 2019/20:110 och motioner
Föredragande: TL

8. EU-frågor

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg informerar om rättsväsendets arbete maa Covid-19 (kl. 11.30)

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 april 2020 (Tid och plats kommer att meddelas senare.)

Bilagor


-
-
Protokoll 2019/20:22 och 2019/20:23
PM
PM och recit
PM och recit
PM, PU och motioner
Inkomna EU-dokument
Inkomna skrivelser
Arbetsplan 11