Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:26 Torsdag 2020-04-23 kl. 09:00

Torsdag 2020-04-23 kl. 09:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2019/20:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:26
Datum och tid: 2020-04-23 09:00
Plats: Förstakammarsalen

1. Straffrättsliga frågor (JuU26)
Justering
Motioner
Föredragande: EÖ

2. Processrättsliga frågor (JuU27)
Justering
Motioner
Föredragande: EL

3. Våldsbrott och brottsoffer (JuU29)
Justering
Motioner
Föredragande: LL/CU

4. Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstidsstraff för mord (JuU31)
Beslut om vidare beredning
Motion 2019/20:50
Föredragande: EL

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 23 april 2020 kl. 09.30 i RÖ4-09.

Bilagor


Utkast till betänkande 2019/20:JuU26
Utkast till betänkande 2019/20:JuU27
Utkast till betänkande 2019/20:JuU29
Utkast till protokollsutdrag