Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:27 Torsdag 2020-04-23 kl. 09:30

Torsdag 2020-04-23 kl. 09:30

Föredragningslista

Justitieutskottet 2019/20:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:27
Datum och tid: 2020-04-23 09:30
Plats: RÖ 4-09

1. Medgivande att vara uppkopplade per telefon

2. Justering av protokoll

3. 2019 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll (JuU16)
Forts. beredning
Skrivelse 2019/20:62 och motioner
Föredragande: TL

4. Polisfrågor (JuU25)
Forts. beredning
Motioner
Föredragande: BE

5. Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (JuU23)
Beredning
Proposition 2019/20:131 och motioner
Föredragande: LL

6. Kamerabevakning i kollektivtrafiken och på apotek – ett enklare förfarande (JuU36)
Beredning
Proposition 2019/20:109 och motioner
Föredragande: EL

7. Internationellt samarbete om verkställighet av straff anpassas till nya regler i brottsbalken (JuU37)
Beredning
Proposition 2019/20:119
Föredragande: CU

8. En effektivare hantering av ärenden om överförande av straffverkställigheten (JuU40)
Beredning
Proposition 2019/20:89 och motioner
Föredragande: TL

9. EU-frågor

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 maj 2020 (Tid och plats kommer att meddelas senare.)

Bilagor


-
Protokoll 24 och 25
Utkast till betänkande 2019/20:JuU16
Utkast till betänkande 2019/20:JuU25
PM, recit och motioner
PM, recit och motioner
PM och recit
PM, recit och motioner
Inkomna EU-dokument
Arbetsplan 12