Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:28 Torsdag 2020-05-07 kl. 09:15

Torsdag 2020-05-07 kl. 09:15

Föredragningslista

Justitieutskottet 2019/20:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:28
Datum och tid: 2020-05-07 09:15
Plats: Förstakammarsalen

1. 2019 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll (JuU16)
Justering
Skrivelse 2019/20:62 och motioner
Föredragande: TL

2. Polisfrågor (JuU25)
Justering
Motioner
Föredragande: BE

3. Internationellt samarbete om verkställighet av straff anpassas till nya regler i brottsbalken (JuU37)
Justering
Proposition 2019/20:119
Föredragande:CU/TL

4. Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar (JuU39)
Justering
Proposition 2019/20:88
Föredragande: CU/TL

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 maj 2020 kl. 10.30 i RÖ4-09.

Bilagor


Utkast till betänkande 2019/20:JuU16
Utkast till betänkande 2019/20:JuU25
Utkast till betänkande 2019/20:JuU37
Utkast till betänkande 2019/20:JuU39