Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:29 Torsdag 2020-05-07 kl. 10:30

Torsdag 2020-05-07 kl. 10:30

Föredragningslista

Justitieutskottet 2019/20:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:29
Datum och tid: 2020-05-07 10:30
Plats: RÖ 4-09 Skatteutskottets sessionssal

1. Medgivande att vara uppkopplade per telefon

2. Justering av protokoll

3. Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (JuU23)
Forts. beredning
Proposition 2019/20:131 och motioner
Föredragande: LL

4. En effektivare hantering av ärenden om överförande av straffverkställigheten (JuU40)
Forts. beredning
Proposition 2019/20:89 och motioner
Föredragande: TL

5. Ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning (JuU21)
Beredning
Proposition 2019/20:145 och motioner
Föredragande: MG

6. Vapenfrågor (JuU33)
Beredning
Motioner
Föredragande: EÖ

7. Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering (JuU43)
Beredning
Proposition 2019/20:129 och motioner
Föredragande: MG

8. Vårändringsbudget för 2020 (JuU4y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning
Proposition 2019/20:99 och motioner
Föredragande: SH

9. EU-frågor

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 maj 2020 (Tid och plats kommer att meddelas senare).

Bilagor


-
Protokoll 26 och 27
Utkast till betänkande 2019/20:JuU23
Utkast till betänkande 2019/20:JuU40
PM, recit och motioner
PM, recit och motioner
PM, recit och motioner
PM
-
Arbetsplan 13