Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:3 Torsdag 2019-10-03 kl. 10:00

Torsdag 2019-10-03 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2019/20:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:3
Datum och tid: 2019-10-03 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Regeringen informerar inför RIF-rådet den 7-8 oktober 2019

2. Justering av protokoll

3. Straffet för mord (JuU4)
Forts. beredning
Proposition 2018/19:138 och motioner
Föredragande: EL

4. Utskottsresa

5. EU-frågor

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 oktober 2019 kl. 10.00.

Bilagor


Underlag från Justitiedepartementet
Protokoll 2019/20:2
PM
PM med förslag till beslut m.m.
Inkomna EU-dokument
Utredningar m.m. inom justitieutskottets beredningsområde
Inkomna skrivelser
Arbetsplan 2