Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:30 Torsdag 2020-05-14 kl. 07:30

Torsdag 2020-05-14 kl. 07:30

Föredragningslista

Justitieutskottet 2019/20:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:30
Datum och tid: 2020-05-14 07:30
Plats: Förstakammarsalen

1. Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (JuU23)
Justering
Proposition 2019/20:131 och motioner
Föredragande: LL

2. Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet (JuU24)
Justering
Proposition 2019/20:106
Föredragande: MG

3. En effektivare hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet (JuU40)
Justering
Proposition 2019/20:89 och motioner
Föredragande: TL

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 maj 2020 kl. 10.45 i f.d bostadsutskottets sessionssal

Bilagor


Utkast till betänkande 2019/20:JuU23
Utkast till betänkande 2019/20:JuU24
Utkast till betänkande 2019/20:JuU40