Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:31 Torsdag 2020-05-14 kl. 10:45

Torsdag 2020-05-14 kl. 10:45

Föredragningslista

Justitieutskottet 2019/20:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:31
Datum och tid: 2020-05-14 10:45
Plats: RÖ 5-37 f.d. BoU:s sessionssal

1. Medgivande att vara uppkopplade per telefon

2. Justering av protokoll

3. Ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning (JuU21)
Forts. beredning
Proposition 2019/20:145 och motioner
Föredragande: MG

4. Vapenfrågor (JuU33)
Forts. beredning
Motioner
Föredragande: EÖ

5. Kamerabevakning i kollektivtrafiken och apotek (JuU36)
Forts. beredning
Proposition 2019/20:109 och motioner
Föredragande: EL

6. Ett effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism (JuU35)
Beredning
Proposition 2019/20:123 och motioner
Föredragande: EÖ

7. Ungdomsövervakning (JuU34)
Beredning
Proposition 2019/20:118 och motioner
Föredragande:TL

8. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2019 (JuU4y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Beredning
Skrivelse 2019/20:75
Föredragande: SH

9. EU-frågor

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 maj 2020 (Tid och plats meddelas senare).

Bilagor


-
Protokoll 28 och 29
Utkast till betänkande 2019/20:JuU21
Utkast till betänkande 2019/20:JuU33
Utkast till betänkande 2019/20:JuU36
PM och recit
PM, recit och motioner
PM och PU från konstitutionsutskottet
Inkomna EU-dokument