Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:32 Torsdag 2020-05-28 kl. 09:20

Torsdag 2020-05-28 kl. 09:20

Föredragningslista

Justitieutskottet 2019/20:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:32
Datum och tid: 2020-05-28 09:20
Plats: Förstakammarsalen

1. Ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning (JuU21)
Justering
Proposition 2019/20:145 och motioner
Föredragande: MG

2. Vapenfrågor (JuU33)
Justering
Motioner
Föredragande: EÖ

3. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 maj 2020 kl. 10.00.

Bilagor


Utkast till betänkande 2019/20:JuU21
Utkast till betänkande 2019/20:JuU33