Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:33 Torsdag 2020-05-28 kl. 11:45

Torsdag 2020-05-28 kl. 11:45

Föredragningslista

Justitieutskottet 2019/20:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:33
Datum och tid: 2020-05-28 11:45
Plats: RÖ5-37 f.d. BoU:s sessionssal

1. Medgivande att vara uppkopplade per telefon

2. Information inför RIF-rådet den 4-5 juni 2020

3. Justering av protokoll

4. Ungdomsövervakning (JuU34)
Forts. beredning
Proposition 2019/20:118 och motioner
Föredragande: TL

5. Ett effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism (JuU35)
Forts. beredning
Proposition 2019/20:123 och motioner
Föredragande: EÖ

6. Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering (JuU43)
Forts. beredning
Proposition 2019/20:129 och motioner
Föredragande: MG

7. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2019 (JuU4y)
Yttrande till konstitutionsutskottet
Forts. beredning
Skrivelse 2019/20:75
Föredragande: SH

8. EU-frågor

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 4 juni 2020 (Tid och plats meddelas senare).

Bilagor


-
Underlag från Justitiedepartementet
Protokoll 30 och 31
Utkast till betänkande 2019/20:JuU34
Utkast till betänkande 2019/20:JuU35
Utkast till betänkande 2019/20:JuU43
PM
-
Inkomna skrivelser