Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:34 Torsdag 2020-06-04 kl. 09:45

Torsdag 2020-06-04 kl. 09:45

Föredragningslista

Justitieutskottet 2019/20:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:34
Datum och tid: 2020-06-04 09:45
Plats: Förstakammarsalen

1. Ungdomsövervakning (JuU34)
Justering
Proposition 2019/20:118 och motioner
Föredragande: TL

2. Ett effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism (JuU35)
Justering
Proposition 2019/20:123 och motioner
Föredragande: EÖ

3. Kamerabevakning i kollektivtrafiken och på apotek (JuU36)
Justering
Proposition 2019/20:109 och motioner
Föredragande: EL

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 4 juni 2020 kl. 12.00 i NU:s sessionssal.

Bilagor


Utkast till betänkande 2019/20:JuU34
Utkast till betänkande 2019/20:JuU35
Utkast till betänkande 2019/20:JuU36