Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:35 Torsdag 2020-06-04 kl. 12:00

Torsdag 2020-06-04 kl. 12:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2019/20:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:35
Datum och tid: 2020-06-04 12:00
Plats: RÖ 4-27 NU:s sessionssal

1. Medgivande att vara uppkopplade per telefon

2. Justering av protokoll

3. Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering (JuU43)
Forts. beredning
Proposition 2019/20:129 och motioner
Föredragande: MG

4. Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstidsstraff för mord (JuU31)
Forts. beredning
Motion 2019/20:50
Föredragande: EL

5. EU-frågor

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 juni 2020 (Tid och plats meddelas senare).

Bilagor


-
Protokoll 2019/20:32 och 2019/20:33
Kompletterande handingar skickas under morgondagen
Utkast till lagrådsremiss
Inkomna EU-dokument
Inkomna skrivelser
Arbetsplan 14