Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:36 Torsdag 2020-06-11 kl. 11:15

Torsdag 2020-06-11 kl. 11:15

Föredragningslista

Justitieutskottet 2019/20:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:36
Datum och tid: 2020-06-11 11:15
Plats: RÖ 5-37 f.d. BoU:s sessionssal

1. Medgivande att vara uppkopplade per telefon

2. Justering av protokoll

3. Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering (JuU43)
Forts. beredning
Proposition 2019/20:129 och motioner
Föredragande: MG

4. Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstidsstraff för mord (JuU31)
Forts. beredning
Motion 2019/20:50 yrkande 1
Föredragande: EL

5. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2019 (JuU4y)
Yttrande till konstitutionsutskottet
Forts. beredning
Skrivelse 2019/20:75
Föredragande: SH

6. EU-frågor

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 16 juni 2020 (Tid och plats meddelas senare).

Bilagor


-
Protokoll 2019/20:34 och 2019/20:35
PM och Remiss
Lagrådsremiss
KansliPM och PM
Inkomna EU-dokument
-
Begäran om att bjuda in rikspolischefen till utskottet