Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:37 Tisdag 2020-06-16 kl. 09:50

Tisdag 2020-06-16 kl. 09:50

Föredragningslista

Justitieutskottet 2019/20:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:37
Datum och tid: 2020-06-16 09:50
Plats: Förstakammarsalen

1. Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering (JuU43)
Beslut
Proposition 2019/20:129 och motioner
Föredragande: MG

2. Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstidsstraff för mord (JuU31)
Beslut
Motion 2019/20:50 yrkande 1
Föredragande: EL

3. Nästa sammanträde
Tisdagen den 16 september 2020 kl. 11.00 i SkU:s sessionssal (RÖ4-09)

Bilagor


PM, utkast till protokollsutdrag
PM, Lagrådsremiss, utkast till protokollsutdrag