Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:38 Tisdag 2020-06-16 kl. 11:00

Tisdag 2020-06-16 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2019/20:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:38
Datum och tid: 2020-06-16 11:00
Plats: RÖ 4-09 SkU:s sessionssal

1. Medgivande att vara uppkopplade per telefon

2. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg besöker utskottet och informerar om Coronasituationen i rättskedjan och om situationen med skjutningar och sprängningar inte minst mot bakgrund den avslutade operationen Rimfrost

3. Justering av protokoll

4. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2019 (JuU4y)
Yttrande till konstitutionsutskottet
Forts. beredning
Skrivelse 2019/20:75
Föredragande: SH

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 september 2020 (Tid och plats meddelas senare).

Bilagor


-
-
Protokoll 2019/20:36
PM