Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:4 Torsdag 2019-10-10 kl. 10:00

Torsdag 2019-10-10 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2019/20:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:4
Datum och tid: 2019-10-10 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Fortsatt giltighet av lagen om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål (JuU3)
Justering
Proposition 2018/19:139
Föredragande: LL

3. Straffet för mord (JuU4)
Forts. beredning
Proposition 2018/19:138 och motioner
Föredragande: EL

4. Kamerabevakning i brottsbekämpningen - ett enklare förfarande (JuU5)
Beredning
Proposition 2018/19:147 och motion
Föredragande: EL

5. Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling (JuU7)
Beredning
Proposition 2018/19:157 och motioner
Föredragande: SV (CU)

6. Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning (JuU8)
Beredning
Proposition 2018/19:155 och motioner
Föredragande: ES

7. Ramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (JuU1y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning
Proposition 2019/20:1 del 1, utgiftsområde 4 och motioner
Föredragande: LL, ES

8. Höständringsbudgeten för 2019
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning
Proposition 2019/20:2
Föredragande: LL, ES

9. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Beredning
Föredragande: TL

10. EU-frågor

11. Kanslimeddelanden

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 oktober 2019 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 2019/20:3
Utkast till betänkande 2019/20:JuU3
Utkast till betänkande 2019/20:JuU4
PM och recit till betänkande 2019/20:JuU5
PM och recit till betänkande 2019/20:JuU7
PM och recit till betänkande 2019/20:JuU8
PM, PU från FiU
PM, PU från FiU
PM, bilaga och PU från KU
-
PM om besök från Skottland

-------------------------
Kl. 09.15 kommer företrädare för BUFFF (Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse) till sessionssalen för att redogöra för sin verksamhet för de ledamöter som är intresserade