Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:5 Tisdag 2019-10-22 kl. 11:00

Tisdag 2019-10-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2019/20:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:5
Datum och tid: 2019-10-22 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Straffet för mord (JuU4)
Justering
Proposition 2018/19:138 och motioner
Föredragande: EL

3. Ramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (JuU1y)
Yttrande till finansutskottet
Justering
Proposition 2019/20:1 del 1, utgiftsområde 4 och motioner
Föredragande: LL

4. Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning
Fråga om yttrande till trafikutskottet
Beredning
Proposition 2019/20:15 och motioner
Föredragande: TL

5. Förlängda möjligheter för migrationsdomstolarna att överlämna mål (JuU11)
Beredning
Proposition 2019/20:19
Föredragande: TL

6. EU-frågor

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 24 oktober 2019 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 2019/20:4
Utkast till betänkande 219/20:JuU4
Utkast till yttrande 2019/20:JuU1y
PM, PU från TU och motion
PM
Inkomna EU-dokument
Arbetsplan 3