Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:6 Torsdag 2019-10-24 kl. 10:00

Torsdag 2019-10-24 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2019/20:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:6
Datum och tid: 2019-10-24 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Besök av t.f generaldirektör Stefan Strömberg, Kriminalvården (10.00)

2. Besök av inrikesminister Mikael Damberg, aktuella frågor på inrikesministerns område (kl. 11.00-11.45)

3. Justering av protokoll

4. Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning (JuU3y)
Yttrande till trafikutskottet
Justering
Utkast till yttrande 2019/20:JuU3y
Proposition 2019/20:15 och motioner
Föredragande: TL

5. Kamerabevakning i brottsbekämpningen - ett enklare förfarande (JuU5)
Forts. beredning
Proposition 2018/19:147 och motioner
Föredragande: EL

6. Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling (JuU7)
Forts. beredning
Proposition 2018/19:157 och motioner
Föredragande: SV

7. Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning (JuU8)
Forts. beredning
Proposition 2018/19:155 och motioner
Föredragande: ES

8. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (JuU2y)
Yttrande till konstitutionsutskottet
Forts. beredning
Föredragande: TL

9. Utgiftsområde 4 Rättsväsendet (JuU1)
Beredning
Proposition 2019/20:1 och motioner
Föredragande: LL, ES

10. Ny lag om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter (JuU9)
Beredning
Proposition 2018/19:163
Föredragande: MG

11. Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag (JuU10)
Beredning
Proposition 2018/19:164
Föredragande: EH

12. Överlämnande av motionsyrkande
Beredning
Omedelbar justering
Motion 2019/20:553 yrkande 3 av Adam Marttinen m.fl. (SD) till utbildningsutskottet
Föredragande: LL

13. EU-frågor

14. Kanslimeddelanden

15. Övriga frågor

16. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 november 2019 kl. 10.00.

Bilagor


-
-
Protokoll 2019/20:5
Utkast till betänkande 2019/20:JuU5
Utkast till betänkande 2019/20:JuU6
Utkast till betänkande 2019/20:JuU7
Utkast till betänkande 2019/20:JuU8
Utkast till yttrande 2019/20:JuU2y
PM, recit, motionshäfte, anslagstabell
Recit
Recit
Recit
Motion 2019/20:533