Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:7 Torsdag 2019-11-07 kl. 10:00

Torsdag 2019-11-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2019/20:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:7
Datum och tid: 2019-11-07 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Mottagande av lagförslag
Beredning
Omedelbar justering
Lag om ändring i kamerabevakningslagen (2018:1200) i de delar det avser 9 § från försvarsutskottet
Föredragande: EL

3. Kamerabevakning i brottsbekämpningen - ett enklare förfarande (JuU5)
Justering
Proposition 2018/19:147 och motioner
Föredragande: EL

4. Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling (JuU7)
Justering
Proposition 2018/19:157 och motioner
Föredragande: SV

5. Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning (JuU8)
Justering
Proposition 2018/19:155 och motioner
Föredragande: ES

6. Förlängda möjligheter för migrationsdomstolarna att överlämna mål (JuU11)
Justering
Proposition 2019/20:19
Föredragande: TL

7. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (JuU2y)
Yttrande till konstitutionsutskottet
Justering
Föredragande: TL

8. Brott mot förtroendevalda (JuU6)
Beredning
Proposition 2018/19:154 och motioner
Föredragande: SH

9. Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet (JuU12)
Beredning
Skrivelse 2019/20:3 och motioner
Föredragande: EÖ

10. Återrapport från JPSG:s (Joint Parliamentary Scrutiny Group on Europol) möte i Bryssel

11. EU-frågor

12. Kanslimeddelanden

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 november 2019 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 2019/20:6
FöU:s beslut
Utkast till betänkande 2019/20:JuU5
Utkast till betänkande 2019/20:JuU7
Utkast till betänkande 2019/20:JuU8
Utkast till betänkande 2019/20:JuU11
Utkast till yttrande 2019/20:JuU2y
PM, recit och motioner
PM, recit och motioner
-
Inkomna EU-dokument
Folk och Försvars Rikskonferens 2020
Inkomna skrivelser