Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:8 Torsdag 2019-11-14 kl. 10:00

Torsdag 2019-11-14 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2019/20:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:8
Datum och tid: 2019-11-14 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Brott mot förtroendevalda (JuU6)
Justering
Proposition 2018/19:154 och motioner
Föredragande: SH

3. Ny lag om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter (JuU9)
Justering
Proposition 2018/19:163
Föredragande: MG

4. Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag (JuU10)
Justering
Proposition 2018/19:164
Föredragande: EH

5. Utgiftsområde 4 Rättsväsendet (JuU1)
Forts. beredning
Proposition 2019/20:1 och motioner
Föredragande: LL, ES

6. Mottagande av motionsyrkanden
Fråga om mottagande av motion 2019/20:1091 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4 från kulturutskottet
Omedelbar justering
Föredragande: TL

7. EU-frågor

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 19 november 2019 kl. 11.00.

Bilagor


Protokoll 2019/20:7
Utkast till betänkande 2019/20:JuU6
Utkast till betänkande 2019/20:JuU9
Utkast till betänkande 2019/20:JuU10
Utkast till betänkande 2019/20:JuU1
Motion 2019/20:1091
-
Arbetsplan 4