Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:9 Tisdag 2019-11-19 kl. 11:00

Tisdag 2019-11-19 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2019/20:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:9
Datum och tid: 2019-11-19 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Besök av inrikesminister Mikael Damberg

2. Justering av protokoll

3. Mottagande av motionsyrkande
Fråga om mottagande av motion 2019/20:3094 yrkande 11 av Kristina Axén Olin m.fl. från utbildningsutskottet
Omedelbar justering
Föredragande: TL

4. EU-frågor

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 november 2019 kl. 10.00.

Bilagor


PM om sekretess vid besök av statsråd m.m.
Protokoll 2019/20:8
Motion 2019/20:3094
-
Inbjudan Parliamentary Intelligence-Security Forum Washington 12 december 2019
Inkomna skrivelser