Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:2 Torsdag 2020-09-17 kl. 10:00

Torsdag 2020-09-17 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2020/21:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:2
Datum och tid: 2020-09-17 10:00
Plats: RÖ 7-44

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2019 (2019/20:JuU4y)
Yttrande till konstitutionsutskottet
Justering
Skrivelse 2019/20:75
Föredragande: SH

4. Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstids fängelse för mord (2019/20:JuU31)
Fortsatt beredning
Motion 2019/20:50 yrkande 1
Föredragande: EL

5. Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering (2019/20:JuU43)
Fortsatt beredning
Proposition 2019/20:129 och motioner
Föredragande: TL

6. Utvidgad förundersökningsrätt för Tullverket (JuU2)
Fortsatt beredning
Proposition 2019/20:169 och motioner
Föredragande: LL

7. EU-frågor

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 24 september 2020 kl. 10.00.

Bilagor


-
Protokoll 2020/21:1
Utkast till yttrande 2019/20:JuU4y
PM, Lagrådsyttrande
PM, Förlängning av föreslagna tidsgränser för häktning, Remissammanställning
Utkast till betänkande 2020/21:JuU2
Inkomna EU-dokument
Arbetsplan 2