Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:9 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2020/21:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:9
Datum och tid: 2020-10-22 10:00
Plats: RÖ 7-44

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor (JuU5)
Justering
Proposition 2019/20:200 och motioner
Föredragande:

4. Ramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (JuU1y)
Yttrande till finansutskottet
Justering
Proposition 2020/21:1 del 1, utgiftsområde 4 och motioner
Föredragande: LL

5. Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering (JuU43)
Fortsatt beredning
Proposition 2019/20:129 och motioner
Föredragande: TL

6. Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet (JuU10)
Fortsatt beredning
Proposition 2020/21:13 och motioner
Föredragande: RH

7. Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket (JuU7)
Fortsatt beredning
Proposition 2020/21:6 och motioner
Föredragande:EL

8. Utvidgade möjligheter att förvandla obetalda böter till fängelse (JuU6)
Beredning
Proposition 2020/21:8
Föredragande: EL

9. EU-frågor

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Tisdagen den 3 november 2020 kl. 11.00.

Bilagor


-
Protokoll 2020/21:8
Utkast till betänkande 2020/21:JuU5
Utkast till yttrande 2020/21:JuU1y
Utkast till lagrådsremiss
Utkast till betänkande 2020/21:Ju10
Utkast till betänkande 2020/21:JuU7
PM och recit