Justitieutskottets sammanträde Onsdag 2005-06-08 kl. 09:00

Utskottsmöte 2004/05:37

Föredragningslista

Justitieutskottet 2004/05:37

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:37
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 5 Andrakammarsalen

Föredragningslista

1. Offentlig utfrågning
Utfrågning om en ny instans- och processordning
i utlänningsärenden.

Bifogade handlingar

1. Program
2. Inbjudna myndigheter och organisationer

Bilagor