Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2005-04-26 kl. 10:30

Utskottsmöte 2004/05:30

Föredragningslista

Justitieutskottet 2004/05:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:30
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 19 april 2005.

2. Frysningsbeslut
Behandling av proposition 2004/05:115 Lag om
erkännande och verkställighet inom Europeiska
unionen av frysningsbeslut.
-SF-

Propositionen och PM bifogas.

3. Överskottsinformation
Behandling av proposition 2004/05:143 Överskotts-
information vid användning av hemliga tvångsmedel
m.m. jämte motioner.
-ÅM-

Propositionen, motioner och PM bifogas.

4. Hemlig teleavlyssning m.m.
Behandling av fråga om utskottsinitiativ.
-SJ-

5. Offentlig utfrågning
-SJ-

PM bifogas

6. EU-frågor

7. Inkomna skrifter

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde (torsdagen den 28 april 2005 kl. 09.30).

Följande handling bifogas
Inbjudan till seminarium

Bilagor