Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2005-05-31 kl. 10:30

Utskottsmöte 2004/05:35

Föredragningslista

Justitieutskottet 2004/05:35

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:35
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. En modernare rättegång (justering)
Fortsatt behandling av proposition 2004/05:131
En modernare rättegång - reformering av processen
i allmän domstol.
-MM-

Utkast till utskottets betänkande JuU29 bifogas.

2. EU-frågor

3. Inkomna skrifter

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde (torsdagen den 2 juni 2005 kl. 09.30).

Bilagor