Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2005-06-14 kl. 09:00

Utskottsmöte 2004/05:38

Föredragningslista

Justitieutskottet 2004/05:38

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:38
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 5 Andrakammarsalen

Föredragningslista

1. Offentlig utfrågning
Utfrågning om elektronisk kommunikation
i brottsutredningar.

Bifogade handlingar

1. Program
2. Inbjudna myndigheter och organisationerBilagor