Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2005-08-09 kl. 10:30

Utskottsmöte 2004/05:40

Föredragningslista

Justitieutskottet 2004/05:40

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:40
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Uppdrag åt presidiet att justera dagens protokoll.

2. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 16 juni 2005.

3. Nu instans- och processordning (justering)
Fortsatt behandling av yttrande till socialförsäkrings-
utskottet över proposition 2004/05:170 Ny instans-
och processordning i utlännings- och medborgarskaps-
ärenden.

Utkast till utskottets yttrande JuU1y bifogas.
(Omedelbar justering)

4. EU-frågor

5. Inkomna skrifter

6. Örvriga frågor

Bilagor