Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2005-12-06 kl. 08:00

Utskottsmöte 2005/06:14

Föredragningslista

Justitieutskottet 2005/06:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:14
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Utgiftsområde 4, Rättsväsendet (justering)
Fortsatt behandling av proposition 2005/06:1
Budgetpropositionen för 2006, utgiftsområde 4,
volym 3 jämte motioner.
-Alla-

Utkast till utskottets betänkande JuU1 bifogas.

2. EU-frågor

3. Inkomna skrifter

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde (torsdagen den 15 december kl. 08.30).

Bilagor