Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2006-02-14 kl. 10:30

Utskottsmöte 2005/06:19

Föredragningslista

Justitieutskottet 2005/06:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:19
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Besök från Riksrevisionen
Riksrevisorn Lennart Grufberg, revisionsdirektören Mikael
Kramer och revisionsledaren Tina Nilsson informerar om
Riksrevisionens granskning av Rikspolisstyrelsens styrning av
polisen.

2. Processrättsliga frågor (justering)
Fortsatt behandling av i huvudsak motioner från den
allmänna motionstiden 2004 och 2005.
-LF-

Utkast till utskottets betänkande JuU11 bifogas.

3. Hemlig teleavlyssning (justering)
Fortsatt behandling av skrivelse 2005/06:53 Hemlig teleavlyss-
ning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning
vid förundersökning i brottmål under år 2004 jämte motioner.
-MG-

Utkast till utskottets betänkande JuU12 bifogas.

4. Överlämnande av motioner
Överlämnande av motioner till det sammansatta utskottet
JuSoU, se bilaga.
-TL-

Motionerna bifogas.

Omedelbar justering.

5. EU-frågor

6. Inkomna skrifter

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde torsdagen den 16 februari 2006 kl. 08.30.
(OBS! tiden).

Följande handlingar bifogas
Program till utfrågning den 16 februari 2006 om tillgången
på narkotika.

Bilagor