Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2005-10-11 kl. 10:30

Utskottsmöte 2005/06:2

Föredragningslista

Justitieutskottet 2005/06:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:2
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Kriminalvården - en myndighet
Behandling av proposition 2004/05:176
Kriminalvården - en myndighet.
-MM-

Propositionen och PM bifogas.

2. Rapport från uppföljningsgruppen
1. Brottsskadeersättning
2. Tillämpningen av lagen (1999:997) om särkild
företrädare för barn

PM bifogas.

3. Arbetsplanen
Utkast till arbetsplan bifogas.

4. EU-frågor

5. Inkomna skrifter

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde (torsdagen den 13 oktober 2005 kl. 09.30).Bilagor