Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2006-02-21 kl. 10:30

Utskottsmöte 2005/06:21

Föredragningslista

Justitieutskottet 2005/06:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:21
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Besök från Rikspolisstyrelsen
Rikspolischefen Stefan Strömberg med medarbetare
informerar med anledning av Riksrevisionens styrelses
framställning angående Rikspolisstyrelsens styrning av
polismyndigheterna.

2. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 9 och 14 februari 2006.

3. Företagsbot (justering)
Fortsatt behandling av proposition 2005/06:59 Företagsbot.
-LF-

Utkast till utskottets betäkande JuU13 bifogas.

4. Särskild utlänningskontroll
Behandling av skrivelse 2005/06:61 2005 års redogörelse
för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild
utlänningskontroll.
-MM-

Skrivelsen och PM bifogas.

5. Våldsbrott och brottsoffer
Behandling av motioner från allmänna motionstiden
2004 och 2005.
-MG-

PM, recit och motionshäfte bifogas.

6. EU-frågor

7. Inkomna skrifter

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde (torsdagen den 23 februari 2006 kl. 08.30).
OBS! tiden

Därefter utfrågning - Rattfylleri - kl. 09.00-12.00,
se bifogat program.
Bilagor