Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2006-03-21 kl. 10:30

Utskottsmöte 2005/06:26

Föredragningslista

Justitieutskottet 2005/06:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:26
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Besök från Brottsförebyggande rådet
Enhetschefen Stina Holmberg, BRÅ, informerar
om BRÅ:s undersökning om stalking.

2. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 21 och 23 februari,
samt den 7, 9 och 14 mars 2006.

3. Den europeiska arresteringsordern (justering)
Fortsatt behandling av skrivelse 2005/06:62 Tillämpningen i
Sverige av den europeiska arresteringsordern jämte motion.
-TL-

Utkast till utskottets betänkande JuU15 bifogas.

4. Våldsbrott och brottsoffer (justering)
Fortsatt behandling av motioner från den allmänna
motionstiden 2004 och 2005.
-MG-

Utkast till utskottets betänkande JuU18 bifogas.

5. Fakultativt protokoll till Barnkonventionen (justering)
Fortsatt behandling av proposition 2005/06:68 Försäljning av
barn, barnprostitution och barnpornografi - Fakultativt
protokoll till Barnkonventionen.
-MM-

Utkast till utskottets betänkande JuU20 bifogas.

6. EU-frågor

7. Inkomna skrifter

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde (torsdagen den 23 mars kl. 09.30).

Bilagor