Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2006-04-04 kl. 10:30

Utskottsmöte 2005/06:28

Föredragningslista

Justitieutskottet 2005/06:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:28
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 21 och 23 mars 2006.

2. Ändring av Europolkonventionen m.m.
Behandling av proposition 2005/06:118 Vissa ändringar
av Europolkonventionen och Schengenkonventionen
-LF-

Propositionen och PM bifogas.

3. Inhämtande av yttrande från annat utskott
Behandling av fråga om inhämtande av yttrande från
konstitutionsutskottet över proposition 2005/06:93
Samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone i
den del som rör regeringsformens bestämmelser om
ingående av internationella överenskommelser, m.m.
jämte de motioner som kan komma att väckas.
-LF-

Propositionen bifogas.

Omedelbar justering.

4. Inhämtande av yttrande från annat utskott
Behandling av fråga om inhämtande av yttrande från
trafikutskottet över proposition 2005/06:122 Bötesbelopp
jämte de motioner som kan komma att väckas i ärendet.
-PFZ-

Propositionen bifogas.

Omedelbar justering.

5. Inhämtande av yttrande från annat utskott
Behandling av fråga om inhämtande av yttrande från
socialutskottet över proposition 2005/06:144 Utfärdande
av provisoriska pass för barn för direkt resa till Sverige
jämte de motioner som kan komma att väckas i ärendet.
-PFZ-

Propositionen bifogas.

Omedelbar justering.

6. EU-frågor

7. Inkomna skrifter

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde (torsdagen den 6 april kl. 09.30, därefter
kl. 10.30 JuSoU i vår sessionssal).

Bilagor