Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2006-04-25 kl. 10:30

Utskottsmöte 2005/06:31

Föredragningslista

Justitieutskottet 2005/06:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:31
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Besök från Rikspolisstyrelsen
Rikspolischefen Stefan Strömberg informerar.

2. Terrorismbekämpning (justering)
a) Fortsatt behandling av uppföljningsgruppens
rapport angående tillämpningen av lagen om
terroristbrott.
-LF-

b) Fortsatt behandling av proposition 2005/06:111
Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorism-
bekämpning jämte motioner.
-MM-

Utkast till utskottets betänkande JuU17 bifogas.

3. Ändringar i säkerhetsskyddslagen (justering)
Fortsatt behandling av proposition 2005/06:137
Ändringar i säkerhetsskyddslagen jämte motion.
-PFZ-

Utkast till utskottets betänkande JuU27 bifogas.

4. Ändring av Europolkonventionen m.m. (justering)
Fortsatt behandling av proposition 2005/06:118 Vissa
ändringar av Europolkonventionen och Schengen-
konventionen.
-LF-

Utkast till utskottets betänkande JuU28 bifogas.

5. EU-frågor

6. Inkomna skrifter

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde (torsdagen den 27 april kl. 09.30).

Bilagor