Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2006-05-02 kl. 10:30

Utskottsmöte 2005/06:33

Föredragningslista

Justitieutskottet 2005/06:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:33
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Besök från Kriminalvården
Generaldirektören Lars Nylén, enhetschefen Ulf
Jonson och regionschefen Inga Mellgren informerar.

2. Barn som bevittnat våld
Behandling av proposition 2005/06:166 Barn som
bevittnat våld jämte motioner.
-LF-

Propositionen, PM, motioner och socialutskottets
yttrande SoU6y bifogas.

3. En modernare kriminalvårdslag
Behandling av proposition 2005/06:123 En modernare
kriminalvårdslag jämte motioner.
-TL-

Propositionen, PM och motioner bifogas.

4. Ingripanden mot unga lagöverträdare
Behandling av proposition 2005/06:165 Ingripanden mot
unga lagöverträdare jämte motioner.
-MG-

Propositionen, PM, motioner och socialutskottets
yttrande SoU5y bifogas.

5. Personsäkerhet
Behandling av proposition 2005/06:138 Personsäkerhet
jämte motioner.
-MG-

Propositionen, PM och motioner bifogas.

6. EU-frågor

7. Inkomna skrifter

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde (torsdagen den 4 maj kl. 09.30).

Bilagor