Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2006-05-16 kl. 10:30

Utskottsmöte 2005/06:37

Föredragningslista

Justitieutskottet 2005/06:37

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:37
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Besök från Domstolsverket
Generaldirektören Thomas Rolén och tf.
ekonomichefen Anette Nilsson informerar.

2. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 9 maj 2006.

3. Auktorisation av bevakningsföretag (justering)
Fortsatt behandling av proposition 2005/06:136
Ändrade regler om auktorisation av bevakningsföretag.
-TL-

Utkast till utskottets betänkande JuU35 bifogas.

4. Personsäkerhet (justering)
Forsatt behandling av proposition 2005/06:138
Personsäkerhet jämte motioner.
-MG-

Utkast till utskottets betänkande JuU36 bifogas.

5. Schweiz associering till Schengen (justering)
Fortsatt behandling av proposition 2005/06:194 Schweiz
assosiering till Schengenregelverket, m.m.
-MM-

Utkast till utskottets betänkande JuU38 bifogas.

6. Specialdomstolen för Sierra Leone
Behandling av proposition 2005/06:93 Samarbete med
Specialdomstolen för Sierra Leone.
-LF-

PM och konstitutionsutskottets yttrande KU7y bifogas.
Propositionen tidigare utdelad.

7. EU-frågor

8. Inkomna skrifter

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde (torsdagen den 18 maj kl. 09.30).Bilagor